circulaire economie
De economie waarbij gebruikte grondstoffen de basis vormen voor nieuwe producten.

deeleconomie
Tegen een geringe vergoeding spullen van elkaar gebruiken.

duurzaam produceren
Zodanig produceren dat de productie niet ten koste gaat van toekomstige generaties, bijvoorbeeld door het milieu niet te schaden.

*