akkoord van Parijs
In 2015 in een verdrag vastgelegde afspraken tussen landen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden.

circulaire economie
De economie waarbij gebruikte grondstoffen de basis vormen voor nieuwe producten.

deeleconomie
Tegen een vergoeding spullen van elkaar gebruiken.

deeleconomie
Tegen een geringe vergoeding spullen van elkaar gebruiken.

downcyclen
Het omzetten van producten in minder waardevolle producten en materialen.

duurzaam produceren
Zodanig produceren dat de productie niet ten koste gaat van toekomstige generaties, bijvoorbeeld door het milieu niet te schaden.

gebruiksgoed
Een product dat bedoeld is om vaker te gebruiken.

gebruiksmaximalisatie
Langer en vaker gebruik maken van spullen.

levensduurverlenging
Zorgen dat producten langer meegaan.

lineaire economie
De economie van maken – gebruiken – weggooien.

recyclen
Het hergebruiken van (delen van) oude producten in een volgend productieproces.

refurbishing
Bruikbare onderdelen van versleten producten opnieuw gebruiken.

upcyclen
Gebruikte materialen worden verwerkt tot een nieuw, waardevol product.

verbruiksgoederen
Producten die je slechts een keer gebruikt.

*