arbeidsproductiviteit
De productie per persoon per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur of per arbeidsjaar).

concurrentiepositie
Het vermogen om beter en/of goedkoper te kunnen produceren dan de concurrenten.

internationale arbeidsverdeling
Het verschijnsel dat (bedrijven van) landen zich toeleggen op het produceren van goederen en diensten waar ze relatief goed in zijn of waar de voorwaarden om te produceren gunstig zijn.

loonkosten per product
De loonkosten per arbeider gedeeld door de arbeidsproductiviteit.

wisselkoers
De prijs van een munt uitgedrukt in een andere munt.

*