monopolie
Marktvorm met slechts één aanbieder.

natuurlijk monopolie
De schaalvoordelen zijn zo groot dat er op de markt slechts plaats is voor één aanbieder. Er zijn hoge constante kosten.

octrooi
(= patent) Alleenrecht op het commerciële gebruik van een uitvinding.

patent
(= octrooi) Alleenrecht op het commerciële gebruik van een uitvinding.

verzonken kosten
Kosten die als ze eenmaal zijn gemaakt niet meer kunnen worden terugverdiend als een activiteit wordt gestaakt, omdat er geen andere gebruiksmogelijkheden zijn.

wettelijk monopolie
Een producent heeft een wettelijke basis, bijvoorbeeld door een patent, het alleenrecht op de productie van een goed of dienst.

*