monopolie
Marktvorm met slechts één aanbieder.

octrooi
(= patent) Alleenrecht op het commerciële gebruik van een uitvinding.

patent
(= octrooi) Alleenrecht op het commerciële gebruik van een uitvinding.

verzonken kosten
Kosten die als ze eenmaal zijn gemaakt niet meer kunnen worden terugverdiend als een activiteit wordt gestaakt, omdat er geen andere gebruiksmogelijkheden zijn.

*