(herhaald) simultaan spel
Een spel (herhaald = meerdere keren achter elkaar gespeeld) waarin de spelers tegelijkertijd beslissen.

beslisboom
(= spelboom) Een schema dat de volgorde van beslissen en de verschillende bijbehorende uitkomsten toont.

best response methode
De reactie met de hoogste pay-off van iedere speler op elke keuze van de ander met als doel om uiteindelijk een evenwicht te vinden waarbij geen van de spelers zich kan verbeteren (Nash-evenwicht).

duopolie
Oligopolie met slechts twee aanbieders.

gevangenendilemma
Een speltheoretische situatie waarbij twee spelers een dominante strategie hebben, maar waarbij het Nash-evenwicht suboptimaal is.

kartel
Aanbieders maken onderling afspraken met als doel de concurrentie te verminderen.

marketing
Alle activiteiten van een onderneming om de verkoop te bevorderen.

marktaandeel
Het marktaandeel geeft weer welk deel van de totale markt in handen is van een onderneming. Het marktaandeel kan worden weergegeven in een percentage van de totale afzet of in een percentage van de totale omzet.

Nash-evenwicht
De uitkomst van een spel waarbij geen van de spelers zich kan verbeteren gegeven de keuze van de andere speler(s).

oligopolie
Marktvorm met een beperkt aantal aanbieders, homogene of heterogene producten en hoge toetredingsbarrières.

prijzenoorlog
Een situatie waarin ondernemingen binnen een bepaalde sector elkaar beconcurreren door prijsverlagingen waarmee ze proberen een groter marktaandeel te verwerven.

schaalvoordelen
Kostenvoordelen die ontstaan door productie op grote schaal.

sequentieel spel
Een spel waarin de spelers na elkaar beslissen.

spelboom
(= beslisboom) Een schema dat de volgorde van beslissen en de verschillende bijbehorende uitkomsten toont.

suboptimaal evenwicht
Het resultaat is voor beide spelers slechter dan bij een andere uitkomst van het spel.

zelfbinding
Vooraf uitspreken wat je in een bepaalde situatie gaat doen en je daaraan houden. Zelfbinding wordt geloofwaardig door het verbinden van een negatieve consequentie aan de dominante strategie.

*