heterogeen product
Goederen en diensten waarvan de exemplaren in de ogen van de consument verschillen. Het maakt uit van welke aanbieder het product afkomstig is.

marktmacht
Het vermogen van bedrijven om prijzen te beïnvloeden.

monopolistische concurrentie
Marktvorm met een groot aantal aanbieders, heterogene producten en vrije toe- en uittreding.

prijsafzetfunctie
Een vergelijking die aangeeft hoeveel een aanbieder bij elke prijs kan verkopen.

prijszetter
Een producent die zelf zijn prijs kan bepalen.

productdifferentiatie
Het geven van eigen kenmerken aan een product. Het product wordt heterogener.

*