ceteris paribus
Alle andere factoren die invloed hebben, blijven gelijk.

ceteris paribusvoorwaarden
Voorwaarden die constant worden verondersteld bij het analyseren van veranderingen op een markt: het aantal vragers, de prijzen van andere goederen, het inkomen van vragers, de voorkeuren van vragers, het aantal aanbieders en de kostprijs van het product.

doorzichtig
(= transparant) De vragers naar en aanbieders van een product zijn op de hoogte van het totale aanbod in de markt (prijs en andere voorwaarden).

evenwichtshoeveelheid
Het aantal producten dat bij de evenwichtsprijs wordt aangeboden en wordt gevraagd. De gevraagde hoeveelheid is dan gelijk aan de aangeboden hoeveelheid.

evenwichtsprijs
(= marktprijs) De prijs die tot stand komt op een markt als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn.

hoeveelheidsaanpasser
Een individuele ondernemer die op een markt van volkomen concurrentie geen invloed heeft op de prijs en alleen zijn aangeboden hoeveelheid kan aanpassen.

homogeen product
Goederen en diensten waarvan alle exemplaren in de ogen van de consument identiek zijn. Het maakt niet uit van welke aanbieder het product afkomstig is.

individuele aanbodfunctie
(= individuele aanbodvergelijking) Het verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid van een producent.

individuele aanbodlijn
Het grafische verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid van een producent.

marktmechanisme
(= prijsmechanisme) De prijs en de verhandelde hoeveelheid van een product komt tot stand door het vrije spel van vraag en aanbod. Er wordt precies evenveel aangeboden als gevraagd.

marktvorm
Kenmerken van een markt: het aantal aanbieders, het soort product en de toe- en uittredingsmogelijkheden.

prijselasticiteit van de vraag
De prijselasticiteit van de vraag geeft aan hoe sterk de vraag reageert op een prijsverandering.

prijsmechanisme
(= marktmechanisme) De prijs en de verhandelde hoeveelheid van een product komt tot stand door het vrije spel van vraag en aanbod. Er wordt precies evenveel aangeboden als gevraagd.

transparant
(= doorzichtig) De vragers naar en aanbieders van een product zijn op de hoogte van het totale aanbod in de markt (prijs en andere voorwaarden).

volkomen concurrentie
Marktvorm met een groot aantal aanbieders, homogene producten en vrije toe- en uittreding.

volledige mededinging
(= volkomen concurrentie) Marktvorm met een groot aantal aanbieders, homogene producten en vrije toe- en uittreding.

vrije toe- en uittreding
Er zijn geen belemmeringen om tot een markt toe te treden of eruit te stappen, bijvoorbeeld geen vestigingseisen.

*